GALERIA ATELIER 35
Str. Şelari, nr. 13, sector 3, Bucureşti

contact@atelier35.eu
www.atelier35.eu
atelier35.blogspot.com
Atelier35 este un spaţiu expoziţional al Uniunii Artiştilor Plastici din România destinat tinerilor până în 35 de ani. Atelier 35 promovează cercetarea artistică experimentală, noile mijloace de expresie şi comunicarea între medii.URBAN WAVE
Macovei Dani Costin aka ZangaArtist al postmodernităţii urbane, Dani Macovei (alias Zanga) propune un spectacol care asociază sunetul şi imaginea. Tânărul artist se dovedeşte un flaneur urban care se hrăneşte din contingent. Structurile vizuale iterative trimit atât la viaţa standardizată – pentru scenele de mulţime – cât şi la emoţia poveştilor individuale. Câteva creaţii poartă marca biograficului (Povestea noastră; Perversul); altele surprind actorii urbani lipsiţi de identitate proprie (Pensionara). Existenţei fragmentare îi corespunde un vizual dezarticulat. Imaginarul antropomorf cu iz suprarealist are potenţial narativ. Nu de puţine ori, umanul şi urbanul sunt tratate prin aceleaşi structuri. Zanga introduce şi elemente de tip graffitti, subversivele semne personale care se strecoară printre semnele autorizate ale acestei lumi. Obiecte banale, recuperate şi transformate prin asocierea lor cu aceleaşi structuri vizuale, precum şi haosul cromatic sunt detaliile simptomatice care vorbesc despre autor – mărcile care asigură unitatea stilistică în ciuda diversităţii de tehnici. Prin utilizarea zidului exterior al galeriei ca spaţiu de intervenţie, Dani Macovei propune, de asemenea, un discurs despre limitele galeriei de artă şi despre spaţiul de creaţie al artistului contemporan.
Text de Magda Predescu

EVENIMENT SPECIAL 23 MAI
AUDIŢIE MUZICALĂDj Zabbo / Florin Cojocaru / Minus & Ion