UNAgaleria
Str. G-ral Budişteanu, nr. 10, Bucureşti, Sector 1
http://unagaleria.blogspot.com/


VERNISAJ 23 MAI 2008 18h00


PROJECT ZAGREB: TRANZIŢIA CA ACT CREATOR > STRATEGIE ŞI PRACTICI ARHITECTURALE
Curatori: Eve Blau şi Ivan RupnikPROJECT ZAGREB examinează tranziţia ca pe o condiţie care deschide multiple oportunităţi arhitecturii. Zagreb este locul perfect pentru a explora dinamica generativă a tranziţiei - lucrând într-o permanentă stare de instabilitate şi nesiguranţă, arhitecţii şi urbaniştii Zagrebului au dezvoltat strategii creative de referire la temporaritate şi lipsă de finitudine, de anticipare şi instrumentalizare a condiţiei de instabilitate. Navigând printre texte, hărţi şi diagrame, Project Zagreb transformă oraşul într-o „operă deschisă”, dinamică dar coerentă, în care arhitectura joacă un rol activ în formarea oraşului şi a practicilor urbane. Proiectul este prezentat prin intermediul a patru proiecţii ce includ grafice, fotografii şi filme istorice şi contemporane şi se desfăşoară în parteneriat cu simpozionul şi conferinţa internaţională „Building Modernity in the Balkans”, 23-24 mai, Colegiul Noua Europă.